Thông báo

Lịch vạn niên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết web GD

  Array

  "transparent" allowscriptaccess="never">

  Code tạo thanh trượt bên

  Tạo đồng hồ thứ ngày tháng và lời chúc

  hiệu ứng chuột chùm sao 1

  Tạo liên kết hay

  Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và ĐT huyện Long Phú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Tin tức-Sự kiện > Văn bản lưu > Mầm non >

  QUY ĐỊNH Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  QUY ĐỊNH

  Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 45/2011/TT-BGDĐT

  ngày 11 tháng 10  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Văn bản này quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, bao gồm: tự đánh giá của trường mầm non; đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non; đánh giá ngoài trường mầm non; công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

  2. Văn bản này áp dụng đối với trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là trường mầm non) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức và cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là hoạt động đánh giá trường  mầm non (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.

  2. Tự đánh giá của trường mầm non là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của trường mầm non theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

  3. Đánh giá ngoài trường mầm non là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường mầm non.

  Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

  Điều 4. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật.

  2. Trung thực, công khai, minh bạch.

  Điều 5. Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  1. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non được thực hiện như sau:

  a) Tự đánh giá của trường mầm non;

  b) Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non;

  c) Đánh giá ngoài trường mầm non;

  d) Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

  2.Chukỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  a)Chukỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là 5 năm, tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục;

  b) Trường mầm non đạt cấp độ 1 theo Điều 14 của Quy định này, sau ít nhất 2 năm học, được đăng ký đánh giá để nâng lên cấp độ 2.

  Chương II

  TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG MẦM NON

  Điều 6. Quy trình tự đánh giá

  1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.

  2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

  3. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

  4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.

  5. Viết báo cáo tự đánh giá.

  6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

  Điều 7. Hội đồng tự đánh giá

  1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của trường mầm non. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất 5 thành viên.

  2. Thành phần của hội đồng tự đánh giá gồm:

  a) Chủ tịch hội đồng là hiệu trưởng nhà trường;

  b) Phó chủ tịch hội đồng là phó hiệu trưởng nhà trường;

  c) Thư ký hội đồng là thư ký hội đồng trường hoặc giáo viên có năng lực của nhà trường;

  d) Các thành viên gồm: đại diện hội đồng trường đối với trường công lập hoặc hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục; các tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng; đại diện cấp ủy Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

  Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá

  1. Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá

  a) Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập thông tin, minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá của trường;

  b) Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác để triển khai hoạt động tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích thông tin và minh chứng; phê duyệt báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá;

  c) Phó chủ tịch hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch hội đồng phân công, điều hành hội đồng khi được chủ tịch hội đồng uỷ quyền;

  d) Thư ký hội đồng, các uỷ viên hội đồng có nhiệm vụ thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

  3. Hội đồng tự đánh giá được quyền đề nghị hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá nếu cần thiết. Chuyên gia tư vấn phải có hiểu biết sâu về kiểm định chất lượng giáo dục và các kỹ thuật tự đánh giá.

  Chương III

  ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI VÀ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG MẦM NON

  Điều 9. Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non

  Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non gồm:

  1. Công văn đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

  2. Báo cáo tự đánh giá (2 bản).

  Điều 10. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non

  1. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là phòng giáo dục và đào tạo) có trách nhiệm:

  a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non, thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

  b) Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

  2. Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non từ phòng giáo dục và đào tạo, thông báo bằng văn bản cho phòng giáo dục và đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

  Chương IV

  ĐÁNH GIÁ NGOÀI  TRƯỜNG MẦM NON

  Điều 11. Quy trình đánh giá ngoài

  1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

  2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non.

  3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non.

  4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

  5. Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

  6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

  Điều 12. Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

  1.  Cơ cấu tổ chức của đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

  Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non (sau đây gọi tắt là đoàn đánh giá ngoài) có từ 5 đến 7 thành viên, do giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập. Thành phần đoàn đánh giá ngoài gồm:

  a) Trưởng đoàn là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường mầm non;

  b) Thư ký và các thành viên của đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non có kinh nghiệm triển khai đánh giá chất lượng giáo dục.

  2. Tiêu chuẩn của các thành viên đoàn đánh giá ngoài: có tư cách đạo đức tốt, trung thực và khách quan; trước đây và hiện nay không làm việc tại trường mầm non được đánh giá ngoài; có ít nhất 5 năm công tác trong ngành giáo dục; đã hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền tổ chức.

  3. Nhiệm vụ của đoàn đánh giá ngoài

  a) Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ: khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường mầm non đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

  b) Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn đánh giá ngoài và phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

  c) Thư ký chuẩn bị các báo cáo, biên bản, tổng hợp kết quả đánh giá ngoài và giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động đánh giá ngoài;

  d) Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công.

  4. Đoàn đánh giá ngoài có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả đánh giá trước khi chính thức gửi kết quả cho trường mầm non được đánh giá ngoài.

  Điều 13. Thông báo kết quả đánh giá ngoài

  1. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được gửi cho trường mầm non được đánh giá ngoài để tham khảo ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, nếu trường mầm non không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý.

  2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường mầm non được đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho trường mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.

  3. Báo cáo đánh giá ngoài chính thức của trường mầm non được đăng tải trên website của sở giáo dục và đào tạo.

  Chương V

  CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN

  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  Điều 14. Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

  1. Trường mầm non được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo hai cấp độ:

  a) Cấp độ 1: Trường mầm non có ít nhất các tiêu chí sau đạt yêu cầu

  - Tiêu chuẩn 1 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 6, 7.

  - Tiêu chuẩn 2 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3.

  - Tiêu chuẩn 3 gồm các tiêu chí: 3, 6.

  - Tiêu chuẩn 4 gồm tiêu chí: 1.

  - Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 5.

  b) Cấp độ 2: Trường mầm non có ít nhất 80% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 1.

  3. Tiêu chí được công nhận đạt yêu cầu khi tất cả các chỉ số trong tiêu chí đạt yêu cầu.

  Điều 15. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

  1. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 15 ngày làm việc, giám đốc sở giáo dục và đào tạo trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ra quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường mầm non.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục gồm:

  a) Tờ trình của giám đốc sở giáo dục và đào tạo;

  b) Báo cáo đánh giá ngoài trường mầm non.

  3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường mầm non. Mẫu giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo Phụ lục của quy định này.

  4. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non được công bố công khai trên website của sở giáo dục và đào tạo.

  Điều 16. Thu hồi giấy chứng nhận  kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn mà trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục bị thu hồi.

  2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết luận của cơ quan quản lý giáo dục khẳng định trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

  3. Hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục gồm:

  a) Tờ trình của giám đốc sở giáo dục và đào tạo;

  b) Văn bản kết luận của cơ quan quản lý giáo dục.

  4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đã cấp cho trường mầm non.

  Chương VI

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 17. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

  1. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

  3. Định kỳ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá, số lượng trường mầm non được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát.

  Điều 18. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

  1. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các trường mầm non về việc thực hiện các văn bản liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  2. Giám sát các trường mầm non đã được công nhận hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá và các kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài để khắc phục tồn tại, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

  3. Định kỳ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và giám đốc sở giáo dục và đào tạo danh sách trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá; trường mầm non được chấp nhận đánh giá ngoài; trường mầm non được đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát.

  Điều 19. Trách nhiệm của trường mầm non

  1. Thực hiện quy trình tự đánh giá theo Quy định này.

  2. Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá và các kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài.

  3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của trường, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn.

  4. Củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục.

  Điều 20. Kinh phí hoạt động

  1. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non được thực hiện bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

  2. Hằng năm, sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo lập dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí của Nhà nước để chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non./.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  Nguyễn Thị Nghĩa

   

   


  Phụ lục

  Mẫu giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

  (Kèm theo Thông tư số: 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   
     

   

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

   

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH  (THÀNH PHỐ) …………………………

   

  CÔNG NHẬN

   

  29,7 cm

   

  Trường…….................................................................................................

  Địa chỉ: ……………………………………………………………………

  đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ ..................................................

  Giấy chứng nhận này có giá trị 05 năm.

   

                                                                           ……, ngày … tháng … năm 20...

  Vào sổ đăng ký:......…........

  CHỦ TỊCH

   

   

   

                                                                                       42 cm


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Ngọc Sơn @ 21:46 12/04/2013
  Số lượt xem: 275
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Thông báo website của UBND huyện Long Phú