Thông báo

Lịch vạn niên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết web GD

  Array

  "transparent" allowscriptaccess="never">

  Code tạo thanh trượt bên

  Tạo đồng hồ thứ ngày tháng và lời chúc

  hiệu ứng chuột chùm sao 1

  Tạo liên kết hay

  Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và ĐT huyện Long Phú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Dự toán thu chi ngân sách công đoàn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:35' 13-03-2012
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD HUYỆN LONG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS THCS LONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BÁO CÁO
  DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN
  Năm: 2012

  A.CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
  Số lao động: 51 người. Nữ:23 Cán bộ chuyên trách: . . . . . . . . . . . . . . . người
  Số đoàn viên:51 người. Nữ: 23 Tổng quỹ tiền lương:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .triệu đồng. 1654.8 trieäu ñoàng
  B.CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH:
  Đơn vị tính: ngàn đồng
  Mục Nội dung Ước thực hiện năm trước "Dự toán
  năm" Chia ra "Cấp trên
  duyệt"
  Quí I Quí II Quí III Quí IV
  A B C 1 2 3 4 5 6 7
  I.THU NGÂN SÁCH:
  1 Thu kinh phí công đoàn 22
  2 Thu đoàn phí công đoàn 23 "15,407" "16,550" "4,138.0" "4,138.0" "4,138.0" "4,136.0" "16,550"
  3 Các khoản thu khác 24 0
  CỘNG: 25 "15,407" "16,550" "4,138" "4,138" "4,138" "4,136" "16,550"
  4 Kinh phí cấp trên cấp (60%*25%) 26 "9,565" "2,480" "1,240" "1,240" "9,100"
  5 Số dư đầu kì 27 29 2 2 0 0 0 2
  TỔNG CỘNG (I): 28a "25,001" "19,032" "4,140" "5,378" "4,138" "5,376" "25,652"
  "II.CHI NGÂN SÁCH
  VÀ NỘP CẤP TRÊN"
  1 "Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp" 28b
  2 Phụ cấp CB không chuyên trách(30%) 29 "5,640 " "5,710" "1,240" "1,610" "1,240" "1,620" "5,710"
  3 Quản lý hành chánh (10%) 30 "1,760 " "1,900" 410 540 410 540 "1,900"
  4 Hoạt động phong trào (40%) 31 "9,609 " "7,612" "1,660" "2,148" "1,658" "2,146" "7,612"
  5 Thăm hỏi cán bộ đoàn viên (20%) 32 "3,630 " "3,810" 830 "1,080" 830 "1,070" "3,810"
  6 Các khoản chi khác 33 0 0
  CỘNG: 34a "20,639 " "19,032 " "4,140 " "5,378 " "4,138 " "5,376" "19,032"
  7 Nộp đơn vị chỉ đạo phối hợp 34b 0 0
  8 Nộp cấp quản lý trực tiếp (40%) 35 "4,360" 0 "6,620"
  TỔNG CỘNG (II): 36 "24,999" "19,032" "4,140" "5,378" "4,138" "5,376" "25,652"
  III.SỐ DƯ CUỐI KỲ: 37 2 0 0 0 0 0 0
  "IV.KINH PHÍ PHẢI NỘP CẤP
  QUẢN LÍ TRỰC TIẾP TRONG KỲ" 42
  C.THUYẾT MINH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  "Long Phú, ngày . . . . tháng. . . . . năm. . . . . . ."
  KẾ TOÁN CĐCS TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐCS
  "(Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên)"
  Võ Đông Hồ Dương Thị Mỹ Tiên


  D.NHẬN XÉT CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  "Long Phú, ngày . . . . tháng. . . . . năm. . . .
  Avatar

  Thầy cô chỉ cần nhập tổng quỹ lương thì chương trình sẽ tự động dư toán kinh phí cho từng quý.

   
  Gửi ý kiến

  Thông báo website của UBND huyện Long Phú